Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Κώστας Βάρναλης, Η «Άγνωστη» Ατιμία (Από τον «Ελεύθερο Κόσμο»)


RENE MAGRITTE   The Fanatics,  1955Από το τεύχος 13 του περιοδικού Πολιτιστική

(Αγνωστοι, στο Βόλο, γράψανε στον ομαδικό Τάφο
των εκτελεσμένων από τους Γερμανούς πατριωτών
αγκυλωτούς σταβρούς και τη φράση: «Καλά σας κάναν»)

Δεν είτανε κατάμαβρη νυχτιά κακού χειμώνα,
πού χε καρφώσ' η παγωνιά  τ' αργά νερά στη χούνη
και μανιασμένος ο θρακιάς ξερίζωνε τα δέν­τρα.
Ούτε κι ουρλιάζαν πεινασμένοι στα φαράγγια οι λύκοι
κι όλα, μεγάλα και μικρά, τα ζωντανά ζαρώ­ναν
στα  καταφύγια κ' οι  φτωχοί στ' αχεροκάλυβά τους
κ' έτσι, να πεις, την ατιμία δεν είδε ανθρώπου μάτι!
Τέτοι' ατιμία, που ξεπερνά και την κορφή τ' Ολύμπου,
ψηλότερ' από την κορυφαία τιμή σου, Μεσο­λόγγι!
Είτανε μήνας Αλωνάρης, ντάλα μεσημέρι,
που  ξεφαντώνανε  στα  κλώνια  ασίγαστα  τζιτζί­κια,
στη θάλασσα των αμπελιών μελώναν τα στα­φύλια
και βίγλιζε στη δεμοσιά με χίλια μάτια ο ήλιος
κι   από   τον ήλιο  πιότερο  λαμπάδιαζεν  ο   τάφος.
Κι άξαφνα εράγ' η Κόλαση και ξέρασε ποτάμι
όση βρωμιά χε κατακάτσει μέσα της αιώνες
και χύθηκεν ακράταγη να καταπιεί τον τάφο
κι όλην φαρμάκωσε την πλάση και  την Ιστορία!
Κ' η Μάνα, η μεγαλόψυχη στον πόνο και στηδόξα,
σαν έγειρε και διάβασε όσα δε λέει το στόμα:
«καλά σάς κάναν», έχασε το φως των ομμα­τίων της.
Τυφλή αντικρίζει τ' αβριανά, τυφλή τα περα­σμένα.
Δεν είταν ένας μήτε δυο, παρ' όλ' η Προδο­σία!
Κι αν δεν βαριέσαι, βάλε την να πιάσει τον εαφτό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου