Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Μανώλης Αναγνωστάκης, Θεσσαλονίκη, Μέρες του 1969 μ.Χ.

GIANNIS KIRIAKOS  GREECE, Hydra island, 1991 (Photovanity)

 
Τὸ ποίημα ανήκει στὴ συλλογὴ «Ο Στόχος »(1970).
Πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ Δεκαοχτὼ Κείμενα, ποὺ η έκδοσή τους
αποτέλεσε τὴν πρώτη πράξη ομαδικής δημόσιας αντίστασης των
πνευματικων ανθρώπων κατὰ της δικτατορίας. Είναι ποίημα
πολιτικό, όπως εξάλλου καὶ πολλὰ άλλα ποιήματα του
Αναγνωστάκη, καὶ απηχεί την πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ
κατάσταση απὸ τη μετακατοχικὴ περίοδο καὶ τη στρατιωτικὴ
δικτατορία.

-------------------------------------------------------------------------

Στὴν οδὸ Αιγύπτου -πρώτη πάροδος δεξιά!
Τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών
Τουριστικὰ γραφεία καὶ πρακτορεία μεταναστεύσεως.
Καὶ τα παιδάκια δεν μπορούνε πιὰ νὰ παίξουνε απὸ
           τα τόσα τροχοφόρα που περνούνε.
Άλλωστε τα παιδιὰ μεγάλωσαν, ο καιρὸς εκείνος πέρασε που ξέρατε
Τώρα πιὰ δε γελούν, δὲν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται,
Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατὶ ήρθανε βαριὲς αρρώστιες απὸ τότε
Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες,
Θυμούνται τα λόγια του πατέρα: εσὺ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες
Δεν έχει σημασία τελικὰ αν δεν τις γνώρισαν, λένε το μάθημα
           οι ίδιοι στα παιδιά τους
Έλπίζοντας πάντοτε πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα
Ίσως στα παιδιὰ των παιδιών τους ή στα παιδιὰ των παιδιών
           τών παιδιών τους.
Πρὸς το παρόν, στον παλιὸ δρόμο που λέγαμε, υψώνεται
           η Τράπεζα Συναλλαγών
- εγὼ συναλλάσσομαι, εσὺ συναλλάσσεσαι, αυτὸς συναλλάσσεται-
Τουριστικὰ γραφεία καὶ πρακτορεία μεταναστεύσεως
-εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοὶ μεταναστεύουν-
Όπου καὶ να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε κι ο Ποιητὴς
Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία,
           τις ωραίες εκκλησιὲς
Η Ελλὰς των Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου