Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Μανώλης Αναγνωστάκης, Δέχτηκες τελικά...

EDVARD MUNCH     The Flower of Pain,  1897

1968-1969


Δέχτηκες τελικά, στο βάθος, κάθε αναθεώρηση, 
κάθε αλλαγή πορείας, κάθε αποστασία. Δεν είναι 
πάντα η θέληση λίγη — είναι πολλές φορές ο πόνος 
μεγάλος. Κρίνεις γνωρίζοντας μόνο ως εκεί πού 
έχεις φτάσει, όχι ως εκεί πού θά μπορούσες νά φτά-
σεις αν καί αν και αν...
       Δεν πιστεύεις πια στα ατσάκιστα ψυχικά ελά-
σματα. Στο βολταϊκό τόξο λιώνει καί το ευγενέ-
στερο μέταλλο. Κριτήριο μοναδικό ειλικρίνειας, βά-
θους πόνου, συνέπειας στον εαυτό σου καί μόνο: τί 
ωφελήθηκες από την «αλλαγή» ή τι ζημιώθηκες. 
Όχι τυχαία, συμπτωματικά, από κακό υπολογι-
σμό. Τι περίμενες να ζημιωθείς, τι εν γνώσει σου 
ζημιώθηκες. Καί δε δίστασες.
       (Τέτοια η περίπτωση της Β., του Ε.Λ.. του
 Ε.Κ. καί τόσων άλλων πού ξέρεις).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου