Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Άγγελος Σικελιανός, Γιατί βαθιά μου δόξασα

HENRI de TOULOUSE LAUTREC   Allegory Springtime of Life  1883


1938

Γιατί βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη 
και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου, 
μα ολάκερον ερίζωσα το νου μου στη σιγή, 
να που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή, 
πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου...

Γιατί ποτέ δε λόγιασα το πότε και το πώς, 
μα εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα, 
σα μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός, 
να τώρα που, ή καλοκαιριά τριγύρα μου είτε μπόρα, 
λάμπ’ η στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν οπώρα,* 
βρέχει απ’ τα βάθη τ’ ουρανού και μέσα μου ο καρπός!.

Γιατί δεν είπα: «Εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει...» 
μα «Αν είν’ η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως...
μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει, 
τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός...» 
να που, ό,τι στάθη εφήμερο, σα σύγνεφο αναλιώνει,*
να που κι ο μέγας Θάνατος μου γίνηκε αδερφός!.

* οπώρα: φρούτο 
* αναλιώνει: διαλύεται


(Ά. Σικελιανός, Λυρικός βίος, τόμ. 2, Ίκαρος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου