Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μιχάλης Κατσαρός, Kατά Σαδδουκαίων

PAUL DELVAUX   City Worried  1941


1994

Πλήθος Σαδδουκαίων
Ρωμαίων υπαλλήλων
μάντεις και αστρονόμοι
(κάποιος Βαλβίλος εξ Εφέσου)
περιστοιχίζουν τὸν Αυτοκράτορα.
Κραυγὲς απ’ τὸν προνάρθηκα του Ναου.
Απ’ τὴ φατρία των Εβιονιτών κραυγές:
«Ο ψευδο-Μάρκελος νὰ παριστάνει τὸ Χριστό».
«Διδάσκετε τὴν επανάστασιν κατὰ τού πρίγκιπος».
«Οι Χριστιανοὶ νὰ ’χουνε δούλους Χριστιανούς».
«H αριστοκρατία του Ναου νὰ εκλείψει».
Εγὼ απέναντί σας ένας μάρτυρας
η θέλησή μου ποὺ καταπατήθηκε
τόσους αιώνες.
Τοὺς ύπατους εγὼ ανάδειξα στὶς συνελεύσεις
κι αυτοὶ κληρονομήσανε τὰ δικαιώματα
φορέσαν πορφυρούν ατίθασον ένδυμα
σανδάλια μεταξωτὰ ή πανοπλία
εξακοντίζουν τὰ βέλη τους εναντίον μου –
η θέλησή μου ποὺ καταπατήθηκε
τόσους αιώνες.
Τοὺς άλλους απ’ τὴν πέτρα καὶ τὸ τείχος μου
καθὼς νερὸ πηγής τοὺς είχα φέρει
η θρησκεία τους μυστηριώδης δεισιδαιμονία
τὰ άλογά τους απ’ τὸν κάμπο μου·
δέ μου επέτρεψαν νὰ δώ τὸν Αυτοκράτορα
τοὺς ύπατους δὲν άφηναν νὰ πλησιάσω
σὲ μυστικὰ συμπόσια καὶ ένδοξα
τὴ θέλησή μου τὴν καταπατήσανε
τόσους αιώνες.
Τώρα καὶ γώ υποψιάζομαι
όλο τὸ πλήθος τών αυλοκολάκων
όλους τοὺς ταπεινοὺς γραμματικοὺς
τοὺς βραβευμένους μὲ χρυσὰ παράσημα
λεγεωνάριους καὶ στρατηλάτες
υποψιάζομαι τὶς αυλητρίδες τὴ γιορτὴ
όλους τους λόγους καὶ προπόσεις
αυτοὺς ποὺ παριστάνουνε τοὺς εθνικοὺς
τὸν πορφυρούν χιτώνα τού πρίγκιπος
τοὺς συμβουλάτορες καὶ τοὺς αιρετικοὺς
υποψιάζομαι συνωμοσία
νύχτα θὰ ρεύσει πολὺ αίμα
νύχτα θὰ εγκαταστήσουν τὴ βασιλεία τους
νέοι πρίγκιπες μὲ νέους στεφάνους
οι πονηροὶ ρωμαίοι υπάλληλοι του αυτοκράτορος
τοιμάζουνε κρυφὰ νὰ παραδώσουν
νὰ παραδώσουν τὰ κλειδιὰ καὶ τὴν υπόκλισή τους.
Εγὼ πάλι μέσα στὸ πλήθος διακλαδίζομαι
η θέλησή μου διακλαδίζεται μέσα στὸ πλήθος
μαζεύω τοὺς σκόρπιους σπόρους μου
γιὰ τὴν καινούργια μακρινή μου ανάσταση
μαζεύω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου