Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Μιχάλης Κατσαρός, 3 Ιουνίου 1951

Gian Lorenzo Bernini  Time Arrested by Death, 1612-1674

(Πέρ. «Τ Νέα Ελληνικά», τ. 1, Ιαν. 1952)

Θὰ περιμένω τὸ αποτέλεσμα
Κάπου εδώ μπορεί νὰ υπάρχω.
H συντριβή, ο θάνατος, η απουσία
ή τὸ φριχτὸ ξαναζωντάνεμα;
Ό,τι κι άν είναι,
γέφυρα έπαλξη –
εγὼ τώρα υπάρχω
Αυτὴ τὴ στιγμὴ υπάρχω.
Υπάρχω παντου.
Η μορφή μου πάνω στὸ πρόσωπό σου.
Η μορφή μου ξανασυνθεμένη στὸ πρόσωπό σου.
Ο χρόνος μου,
οι μέρες μου,
ήσαν γυμναὶ καὶ ενεδύθησαν,
τυφλαὶ καὶ ανέβλεψαν.
Απουσιάζουν τώρα τὰ σκοτεινὰ ποτάμια του στήθους μου.
Αυτὲς οι επιστροφὲς της φωνής μου χαθήκαν.
Εγώ, χωρὶς τὸ αδιαπέραστο τείχος μου,
χωρὶς τὸ παγωμένο μου γέλιο.
Η κίνηση κυρίαρχη.
Τὰ δεσμά μου,
εγώ,
εσύ,
η γέφυρα,
κάποτε θὰ μιλήσουν γιὰ μας.
Σὲ ονομάζω Παντοκράτορα.
Σὲ ονομάζω Διοικητὴ επαρχιακής πόλεως.
Αγάπη. Τίποτ’ άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου